Dozen Ball Prices

pro v1Pro V1 £44.99, Two Dozen £80

NXT £34.99, Two Dozen £60

Velocity £22.99, Two Dozen £40

DT Solo £18.99, Two Dozen £30

Wilson DX2 £17.99, Two Dozen £30

one rznNike Power Distance £17.99, Two Dozen £30

RZN White / Red £29.99, Two Dozen £55

RZN Sliver / Black £39.99, Two Dozen £75